Eros Leuven

Samenvattingen & voorbeeldvragen - Master in de Seksuologie


Schakelprogramma

Dit schakelprogramma heeft als doel je de nodige academische kennis en vaardigheden bij te brengen (redeneren, oordeelsvorming, communiceren, basisdisciplines van de seksuologie), en je zo voor te bereiden op de master in de seksuologie.

Eerste semester en jaarvakken

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen
 
Belangrijke sociologen 
 
Samenvattingen 2020- 2021
 
Voorbeeldvragen 2009-2020
 
*SOFO biedt jaarlijks verbetersleutels van het examen seksuologie. 
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
 
Samenvattingen 2021-2022
 
Voorbeeldvragen en verbetersleutel 2021-2022
Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
 
Samenvattingen en begrippenlijsten <2017
 
Voorbeeldvragen 2020-2021
 
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen
 
Samenvattingen 
 
Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk, Verslag
Vraagvormen : Meerkeuzevragen
Leermateriaal : Formularium, Rekenmachine
 
Samenvattingen 2017-2020
 
Voorbeeldvragen 2019

Tweede semester

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen 
 
Samenvattingen 
 
Voorbeeldvragen
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen
 
Samenvattingen <2017
 
Samenvattingen 2018-2019
 
Voorbeeldvragen 
 


Eerste Masterjaar

De master in de seksuologie geeft een interessant overzicht van de ontwikkelingen die deze jonge wetenschap heeft doorgemaakt en de wijze waarop verschillende aanverwante wetenschappen pogingen ondernamen en (nog steeds) ondernemen om een wetenschappelijk antwoord te bieden op de bovenvermelde uitdagingen.

Eerste semester en jaarvakken

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk, Presentatie, Self assessment/Peer assessment, Medewerking tijdens contactmomenten
Vraagvormen : Open vragen
 
 
Voorbeeldvragen 2021-2022
Vragen 2021-2022
 
Samenvattingen <2021
 
Voorbeeldvragen <2021
 
Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Schriftelijk, Paper/Werkstuk, Presentatie, Take-home
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal, Naslagwerk
 
Examenhulp 
Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal
 
Samenvattingen en examenhulp 
 
 
 
Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk, Presentatie, Medewerking tijdens contactmomenten
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal
 
Samenvattingen 
 
Cursus ethiek 
 
Voorbeeldvragen 
Type : Partial or continuous assessment with (final) exam during the examination period
Description of evaluation : Oral, Paper/Project
Type of questions : Open questions
Learning material : Course material
 
Voorbeeldvragen 2021-2022
 
Examenhulp 

Tweede semester

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Paper/Werkstuk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal, Geen
 
Samenvatting cursus 
 
Voorbeeldvragen
 


Tweede Masterjaar

De master in de seksuologie geeft een interessant overzicht van de ontwikkelingen die deze jonge wetenschap heeft doorgemaakt en de wijze waarop verschillende aanverwante wetenschappen pogingen ondernamen en (nog steeds) ondernemen om een wetenschappelijk antwoord te bieden op de bovenvermelde uitdagingen.

Eerste semester en jaarvakken

Type : Continuous assessment without exam during the examination period
Description of evaluation : Participation during contact hours, Portfolio
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen

Tweede semester

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Paper/Werkstuk
Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Paper/Werkstuk, Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
 
Dit vak komt mogelijk overeen met de vorige opleidingsonderdeel Seksuele psychopathologie: diagnostiek en behandeling. 
 
Samenvattingen
 
Teksten
 
 
Voorbeeldvragen 
Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Verslag, Presentatie, Medewerking tijdens contactmomenten
Vraagvormen : Open vragen
 

Keuzeopleidingsonderdelen

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Paper/Werkstuk, Presentatie, Medewerking tijdens contactmomenten
Leermateriaal : Cursusmateriaal
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen, Gesloten vragen
Leermateriaal : Naslagwerk
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen, Gesloten vragen
 
Samenvatting
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling
Vraagvormen : Open vragen
 
Samenvatting
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
Type : Examen buiten de normale examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal